Abro SS822 Super zaptivno sredstvo

Abro SS822 Super zaptivno sredstvo

Abro super metalik zaptivno sredstvo

  • Specijalno zaptivno sredstvo za trajno popunjavanje napuklina na bloku motora, glavi motora, grejačima i rashladnim uređajima
  • Začepljava i oblaže sve vrste pukotina
  • 240 ml

Abro SS822 Super zaptivno sredstvo