Abro SS510 Smoke Stop

Abro SS510 Smoke Stop

Abro dim eliminator

  • Poboljšava rad motora sa unutrašnjim sagorevanjem
  • Smanjuje količinu ispusnog dima
  • Pojačava viskozitet motornog ulja
  • Utišava rad motora
  • Meša se sa svakom vrstom motornog ulja
  • 12 OZ/354mL            12/CASE

Abro EO414 dim eliminator