Abro WR 190 Windshield Repair Kit

Abro WR 190 Windshield Repair Kit

Abro sredstvo za reparaciju vetrobrana

  • Umesto zamene kompletnog vetrobranskog stakla, sa ovim kompletom moguće je opraviti oštećeno staklo
  • Ovo sredstvo ispunjava i reparira oštećenja na spoljašnjoj strani vetrobrana, promera do 2.5 cm
  • Sprečava dalje širenje pukotina i zadržava providnost
  • 1,5 ml

Abro WR 190 za  reparaciju vetrobrana