Bosch mehanička pumpa upravljača

Bosch mehanička pumpa upravljača

OPIS Trenutni proizvod Upoređivanje proizvoda
SERIJSKI BROJ KS00000165 KS00000135
OPIS Mehanička pumpa Mehanička pumpa
PRESTANAK PROIZVODNJE    
ZAMENSKI BROJ KS00000135  
TIP VENTILA

 Regulator pritiska

Regulator pritiska

TIP PUMPE Krilne pumpe Krilne pumpe
NAČIN RADA Hidraulika Hidraulika
PREČNIK KRUGA 50mm 50mm
NOMINALNI PRITISAK 120 bara 120 bara
PRAVAC ROTACIJE U smeru kazaljke na satu U smeru kazaljke na satu
NAPOMENA O ZAMENI DELOVA - -
© Centar S. All Rights Reserved.