Kočnice

Kočnice

BOSCH KOČNICE ZA ODLIČNU FUNKCIONALNOST!

BOSCH KOČNICE  vam garantuje odličnu funkcionalnost u ovom sektoru, i to zahvaljući stalnom istraživanju i saradnji sa proizvođačima vozila. 

DISK KOČNICE BOSCH - moraju biti pouzdane, a naše disk kočnice su daleko pouzdanije od onoga što očekujete. Zbog korišćenja visokokvalitetnih materijala u njihovoj proizvodnji, možete se potpuno osloniti na njih u smislu da mogu savladati i čak i ekstremna opterećenja.

  • Kočione pločice - prava mešavina je od suštinskog značaja. BOSCH garantuje kvalitet kočionih pločica
  • Kočioni diskovi - vrhunski kvalitet izrade. Bosch raspolaže sopstvenim kapacitetima za istraživanje, razvoj i proizvodne pogone. Bosch kočioni diskovi pokazuju visok stepen toplotne provodljivosti, preciznost usled usklađivanja i mehaničku stabilnost.
  • Čeljusti kočnice - obezbeđuju idealnu konverziju hidrauličkog pritiska, a sve u cilju optimalnog kočenja. Karakterišu ih odlična pouzdanost i dug radni vek.

DOBOŠ KOČNICE BOSCH - kao prvi izbor, posebno za manje automobile. Paknovi doboš kočnica su testirani za bezbednost. Kočioni cilindri vam obezbeđujubezbedno kočenje na duge staze. Precizno uklapanje svih komponenti nudi sledeće prednosti:

  • stabilan koeficijent trenja
  • dug radni vek
  • preciznost ugradnje
  • maksimalna pouzdanost

KONTROLNI SISTEMI - zahvaljujući visokokvalitetnim materijalima BOSCH kontrolni sistemi obezbeđuju pouzdan prenos snage kočenja. 

  • Glavni kočioni cilindri - dizajnirani za dug radni vek.
  • Kočioni servo uređaji - savršeno kontrolisana snaga kočenja
  • Cilindri kvačila - za pouzdan prenos snage

SISTEMI PRENOSA - BOSCH elementi prenosa nadmašuju sve standarde i garantuju maksimalnu bezbednost. BOSCH kočiona creva su napravljena od višeslojnog plastičnog/gumenog materiijala sa slojem tkanine. Prečnik i način povezivanja variraju u zavisnosti od primene. Kočioni kablovi pouzdano prenose snagu ručne kočnice na zadnje točkove.

KOČIONE I HIDRAULIČNE TEČNOSTI - BOSCH tečnost za kočnice sadrži visok stepen aditiva za zaštitu od korozije i podmazivanje kako bi se osigurao dug životni vek i pouzdan rad svih delova kočionih sistema.

© Centar S. All Rights Reserved.