Pumpa-dizna sistem

Pumpa-dizna sistem

BOSCH PUMPA DIZNA SISTEM: OPTIMALNI PRITISAK CILINDRA

BOSCH PUMPA-DIZNA SISTEM je elektronski kontrolisani sistem razvijen od strane BOSCH-a za dizel direktno ubrizgavanje. Pogodan je za automobile i laka komercijalna vozila do 5L zapremine motora i 312 KS motora. Njihova posebna karakteristika je da su pojedinačne pumpe dodeljene svakom cilindru. Pumpa-dizna sistem omogućava visoke pritiske ubrizgavanja do 2200 bara.

 

 

Prednosti:

- Visoke performanse za čiste i moćne motore

- Visoka snaga motora 

- Visok stepen efikasnosti zbog kompaktnog dizajna 

- Nizak nivo buke 

- Pritisci ubrizgavanja do 2.200 bara

© Centar S. All Rights Reserved.